reklam

Kök Hücre Nedir ?

5 sene önce osm@n tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

kök hücre

 

 

Kök hücreler hayatın temel taşları ve insan vücudunu oluşturan ana hücrelerdir. Kök hücreler sınırsız bölünme, her türlü vücut hücresine dönüşme ve yeni görevler üstlenme imkanına sahip hücrelerdir.
■ İnsan vücudundaki cilt, kaslar, kemikler, sinirler ve kan hücreleri gibi tüm organlar bu kök hücrelerinden oluşur.
■ İnsan vücudunda hastalıklar ve yaralanmalar nedeniyle oluşan hasarları onarır ve iyileştirirler.
■ Hangi tip dokuya ihtiyaç varsa ona dönüşürler.
■ Genel olarak denilebilir ki, kök hücreler ne kadar gençse o kadar fazla gelişebilir ve farklı hücrelere dönüşebilirler. İnsan yaşlandıkca kök hücrelerinin sayısı azalır.

Kaç tür kök hücresi vardır?
■ İnsan oluşumundaki ilk hücreler oluşmakta olan çocuktaki kök hücrelerdir. Yumurta döllendikten sonraki ilk günlerde oluşurlar. Bu tip kök hücrelerin kullanımı, oluşmakta olan çocuğu korumak için, Almanya’da kesin olarak yasaklanmıştır.
■ Yetişkin vücutta az da olsa kök hücresi bulunur – Bunlar kanda ve kemik iliğinde bulunan yetişkin, kan üreten kök hücrelerdir.
■ Hamileliğin son üç aylık döneminde kök hücreleri bebeğin karaciğerinden ve dalağından kan dolaşım sistemi üzerinden kemik iliğine geçer. Doğum esnasında da göbek kordonunda ve bebeğin eşinde çok miktarda kök hücreleri bulunur. Bu kök hücreleri yetişkin kök hücrelerinde artık bulunmayan çok sayıda özelliğe sahiptir. Bebeğin göbek kordonu kesildikten sonra kök hücreleri bebeğin eşine bağlı kalan kısımdan risksizce alınabilir. Bebeğin hiçbirşeyi eksilmez, aksine çok kıymetli kök hücreleri onun için saklanmış olur.

Nerde ve ne zaman kök hücreler kullanılır?
Organ yapımı

Bioteknolojiyle kordon bağındaki kök hücrelerinden vücut dokusu oluşturmakta ümit verici gelişmeler yaşanmaktadır. Hedef, zarar görmüş dokuları, hücre biyolojisi teknikleri kullanarak, kordon kanında bulunan kök hücrelerle tamir etmektir.

VİTA 34 ve Leipzig Üniversitesi 2003 yılı sonunda, kordon kanı kök hücrelerinin beyin infaktüsünü gözle görülür şekilde iyileştirdiğini gösteren araştırma sonuçlarını yayınladılar. Şu anda zarar görmüş kalp, karaciğer, safrakesesi, sinir, kas ve damar dokularının tamirine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların ilerideki tedavilerde çok çeşitli kullanım imkanları sunması beklenmektedir.
Bunun yanında Morbus Crohn (kronik bağırsak enfeksiyonu) ve Rheumatoide Arthritis (eklem hastalığı) gibi hastalıkların tedavisinde hastanın kendi kök hücrelerinin kullanılmasıyla ilk ümit verici tecrübeler elde edilmiştir.

Kanser tedavisi
Yüksek dozajlı kemoterapide kanser hücrelerinin yanısıra kemik iliğindeki kök hücreler de imha edilmektedir. Vücut böylelikle yeni kan hücresi ve bağışıklık sistemi hücresi oluşturma özelliğini kaybetmektedir. Vücuda yeni kök hücresi nakletmek gerekmektedir.

Şimdiye kadar bu tür nakillerin çoğunda kök hücreler, kemik iliğinden kazanılmaktaydı. Bu tedavi yönetiminde de kordon kanı her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Günümüzde dahi Çin ve Japonya’da kemik iliğindeki kök hücrelerin yerine daha çok kordon kanındaki kök hücrelerini kullanma eğilimi vardır.

Kök hücre nakli ile hangi hastalıklar tedavi edilir?

■ Lenfomalar (Lenf Bezi kanseri)
■ Lösemiler:
■ – Akut Lenfositik Lösemi
■ – Akut Myelositer Lösemi
■ – Akut Non-lenfositik lösemi
■ – Kronik Myelisiter Lösemi
■ – Miyelodisplazi

■ Multipl myeloma
■ Solid tümörler
■ – Göğüs Kanseri
■ – Beyin tümörleri
■ – Ewings sarkoma
■ – Over kanseri
■ – Neuroblastoma

■ Anemiler
■ – Aplastik anemi
■ – Fanconi anemisi

■ İmmün yetersizlikler
■ – Ağır Kombine immün yetersizlik (Severe Combined Immunodeficiency Disease) (SCID)
■ – Kombine değişken immün yetersizlik (Combined Variable Immune Deficiency) (CVID)
■ – Wiscott-Aldrich Sendromu (WAS)
■ – Hemofagositik lenfohistiyositoz

■ Kalıtsal metabolik bozukluklar
■ – Hurler sendromu
■ – Lökodistrofiler
■ – Osteopetrosis

Birçok hastalık üzerinde ise çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların yakın zamanda sonuçlanacağı bazı hastalıklar:

– İnme
– Bazı otoimmün hastalıklar( diyabet, lupus, multipl skleroz)
– Kalp hastalıları
– Musküler distrofi
– Neurolojik bozukluklar (ALS, Parkinson)
– Kemik/kıkırdak hastalıkları

Kök Hücre ve Kordon Kanı Bankacılığı
Yirmi yılı aşkın bir zamandan beri yapılan kök hücre araştırmaları, bu hücrelerin tedavide kullanılabilirliğini ve başarısını göstermektedir. Kök hücreler vücudumuzda kemik iliği ve kanda da mevcuttur. Ancak kemik iliğinden kök hücrelerin elde edilmesi zahmetli, acı veren, hastanede uzun süre yatmayı gerektiren bir işlem olmasının yanında kök hücre naklinde vazgeçilmez kural olan doku uyumu olasılığı da milyonda birdir. Kanda bulunan kök hücreler ise sayıca çok yetersizdir. Göbek kordon kanı kök hücreleri en kolay ve hızlı elde edilebilen, çoğalma potansiyeli yüksek bir kaynaktır. Bebeğin kendi kanı olduğundan doku uyumu sorunu yoktur, ayrıca aile bireylerine de doku uyumu olasılığı yüksektir. Bilim adamları kordon kanının geleceğin nakilleri için çok kıymetli bir kaynak olacağı konusunda hemfikir. İlerleyen günlerde kök hücre olgusu insan ömrünün uzamasına çok büyük oranda katkıda bulunacaktır. Bu durumu görmek için tıp bilgini olmaya gerek yoktur. Tıbbın dışında olan kişilerin de bu bilgilere ulaşması artık çok kolaydır. Kök hücre tedavisi yıllardır kan kanserleri ve diğer kan hastalıklarının tedavisinde uygulanmakta olan tek gerçek tedavi yoludur. Son yıllarda yapılan klinik çalışmalar kök hücre tedavisinin insanda görülen kanser hastalıklarında, sinir sistemi hastalıklarında (yaralanmalar ve dejenerasyonlar), kalp hastalıklarında ortopedik hastalıklarda, pankreas hastalıklarında (diabet) ve diş hastalıklarında gözle görülür kesin başarılar elde ettiğini göstermektedir. Bu başarılar dışında deneysel olarak başka pekçok hastalık grubuna karşı savaşta da çalışmalar sürmektedir.

Göbek kordonunun kök hücreleri
1988’de ilk defa Paris’te doktorlar kök hücrelerini aldıkları bir bebeğin hasta kardeşini kurtarmak için kullandılar. 1999’da Brezilya’da ilk defa bir çocuğun tedavisinde kendi kordon kanı kullanıldı. 2001’de Almanya ve Avusturya’da yetişkin hastalar kordon kanı yardımıyla başarılı bir şekilde tedavi edildiler. 2003’de VİTA 34 ve Leipzig Üniversitesinin araştırmacıları, beyin infaktüsünün kordon kanındaki kök hücrelerle ilk başarılı tedavi deneylerini gerçekleştirdiler.

Kordon kanındaki kök hücreleri kıymetli kılan nedir?

Kordon kanındaki kök hücrelerin, şimdiye kadar en sık kullanılan kemik iliğindeki kök hücrelere kıyasla çok daha fazla avantajları vardır. Çocuğunuzun kordon kanının en belirgin özelliği, bu hücrelerin çok genç ve her türlü doku hücresine dönüşebilme kabiliyetidir.
Kordon kanındaki kök hücreler:
■ Çok canlıdırlar ve değişik hücre cinslerine, vücut dokularına dönüşebilirler.
■ Gelecekte kullanım alanları için mükemmel bir altyapı oluşturmaktadırlar. Çünkü, kendi kök hücreleriyle büyütülen doku, vücudun bağışıklık sistemi tarafından atılmaz. Bundan dolayı şimdiye kadar tedavi edilemeyen hastalıkların tedavisi için yeni imkanlar sunmaktadır.
■ Kemik iliğindeki kök hücrelere göre çok daha dayanıklı ve uzun ömürlüdürler.
■ Genel olarak tümör hücresi ve virüs barındırmazlar.
■ Anne ve çocuk için basit, ağrısız ve risksiz olarak elde edilirler.
■ Ömür boyu saklanabilirler.
■ Aile içi kullanımlarda, az doku uyuşmazlıklarında dahi kullanılabilirler.
■ Embriyonal kök hücrelere kıyasla çok yönlü, ama etik olarak sakıncasızdırlar.

Şu an Türkiye’de kök hücre tedavisinin araştırılması için ATİ kurulmuş ve çalışmalarına devam etmektedir.

  İşgörmezlik ödemesi (İstirahat Raporu) parası T.C. Ziraat Bankasına ve PTT ye yatmakta ve ödemeler bazı nedenlerden dolayı gecikmekte,mesela ayın 1 ile 8'i arasında sistemde görülebilen ödemeler diğer günler görünmemektedir.Bu ödemelerin en az 1 ay süre i...
Toprağı nemlendirir Toprağın kurumasını önler Toprağın kireçlenmesini önler Toprağı canlandırır Toprakta ki mikro organizmayı artırır Suyun akıp gitmesini önler Kuru ve verimsiz toprağı canlandır ORMUS TARIM; Bor, çinko, mangan, molibden, bakır, selen...
Kadirli yöresinde yaşanan ağalar ve eşkiyalar kavgasında halkın belleğinde Safiye Mehmet olarak bilinen eşkiyanın Yaşar Kemal tarafından İnce Memed olarak romana dönüştürüldüğü görüşleri yaygındır. Kadirli'de Safiye Mehmet hakkında araştırmalar yayan FOTO GÜNEŞ'in...