Kadirli yöresinde yaşanan ağalar ve eşkiyalar kavgasında halkın belleğinde Safiye Mehmet olarak bilinen eşkiyanın Yaşar Kemal tarafından İnce Memed olarak romana dönüştürüldüğü görüşleri yaygındır.
Kadirli’de Safiye Mehmet hakkında araştırmalar yayan FOTO GÜNEŞ’in bu konuda elde ettiği Safiye Mehmet ağıdı aşağıdadır.

 

 

SAFİYE MEHMET’ İN AĞIDI

Alo isimli eşkiyadan intikam almak için Safiye Mehmet yanına da arkadaşını alarak dağa çıkar. alo’yu takip ederken Kadirli’nin Değermendere Köyünde Turuvas denilen yerde bir yayla evinde dinlenmek üzere toplanırlar.Safiye Mehmet Çetesinin burada olduğunu öğrenen Alo ve arkadaşları evi basarak Safiye Mehmet Çetesinin hepsini öldürürler. Ama sadece Safiye Mehmet yaralı olarak kaçıp kurtulmayı başarır.Bölgenin dağlık olması ve hiç evin bulunmayaşından Safiye Mehmet Gavur Mağrasına gelmiştir.Daha önceden arkadaşı olan Mevlüt ve Mehmet Çavuş tesadüfen Safiye Mehmet’e rastlarlar.” Çetebaşı paralı olur, silahı da iyidir” zannıyla Safiye Mehmet’i öldürürler.

Çukurova Bölgesinde bilhassa Kadirli dolaylarında hayatı efsaneleşen Safiye Mehmet, Yaşar Kemal’in yazdığı ”

İnce Memed” romanındaki asıl kahramandır.

Safiye Mehmet’in akrabaları ölümü üzerine şu ağıdı yakmışlardır.

 

1. Tuvaras’da köşger daşı,
Harp edeller garşı garşı,
Onbir gişi hep gırılmış
Gaçmış deller çete başı

2- Turuvas bundan ötesi
Çardakta tütün tütesi
Bu çete kimin derseler
Safiye Memmet çetesi.

3. Kamil düşe,memiş daşa
Halil fişşek sıkmaz başa
Canı canınan dağaşmış
Yaşa gara’slanım yaşa

4. Tuvara’ın boz yılanı
Akar dolanı dolanı
Onbir gişi hep gırılmış
Canverir beleni beleni

5. Tuvaras’ta çevirdiler
Gurşununan gavırdılar
Garşıgarşı harbettik
Külünen savurdular.

6.Tuvaras’ta biter nane
Uşaklar gırılmış gene
Çetebaşı Safiye Memmet
Harpediyor döne döne

7. Işgıyeler çıkdı Kars’dan
Yaslan yüce dağlar yaslan
Bu planı kim düşündü
Gars gumandanı aslan.

 

8.Tuvaras’ta bahça biddi
Bittide meyvası yeddi
Onbir cahal uşak
Bir Alo’ya ödek geddi

9. Tuvaras’ın dağ daşları
Kör olsun çete başları
Bu gırılan kim derlerse
Binbuğalının gençleri.

10. Boşanmış yaylanın suyu
Akar bulanı bulanı
Ününü almış Safiye Memmet
Gana beleni beleni

11. Tuvaras’ın başı otlu
Ben ağlarım dertli dertli
Üç ay oldu uşaklara
Daha tüfekleri zidli

12. Ağcadağın başı garlı
Yatar parliye parliye
Safiye Memmet harpediyor
Annı terliye terliye

13.Kamil’de bağlanır poçu
Çontar’da yüzüyor goçu
Körolası Remzi  bağam
Neydi uşakların suçu.

 

19. Tuvaras’ın topak taşı
Yandı ciğerimin başı
Öldürmüşler  beş on gişi
Onlar oldu cennet guşu

20. Erpeneğin yolu büke
Aldı beni gine öke
Başımdaki mor kefiye
Dusmanlara kaldı soyka

21. Erpeneğin yolu taştır
Ayşe gızın gözü yaştır
Ben memet’i bilemiyom
Ala gözlü, hilal gaşlı

22. Tokuşun garnı yarıldı
Ele aleme duyuldu
Ayan olsun Kemal Paşa
Safiye Memmet vuruldu.

23. Tuvarasın yüce dağa
Dağlarına garlar yaga
Kürtler bizi hep gırıyor
İmdada gel Remzi bağa

24.Işgın babamoğlu ışgın
Efesi annına düşgün
Sekiz gurban birden kesmiş
Mustafa Ağa’nın oğlu Coşkun.

 

 

 

 

Önceki Yazı:Engelli Raporu Nasıl Alınır

Sonraki Yazı:Hastalıklar ve Bitkiler

Benzer Yazılar
Yorumlar
Bir yorum yazın

Ecce Web Tasarım Web Tasarım Blog Teması Ecce Plus Bu tema Ecce Web Tasarım tarafindan düzenlenmistir. Hiçbir sekilde kopyalanamaz.