reklam

Yabani Hindiba Bitkisi Faydaları

2 sene önce yazıldı
Çok Yıllık | 0,3-1,5 metre | 7-10 Aylar | Ça,Na | Otu | Kökü Yabani hindiba, Wegwarte, Cichorium intybus Mavi hindiba ÇıtlıkFamilyası: Bileşikgillerden, Korbblütengewâchse, AsteraceaeDrugları: Y.hindiba kökü; Cichorii radix Y.hindiba otu; Cichorii herba Yabani hindibanın genellikle kökü fakat bazen de kökü otu ile birlikte çay ve natürel ilaç yapımında kullanılır.Giriş: Y.hindiba...